Slimste Huis Alkmaar
Slimste Huis Alkmaar
Noorderkade 173 • 1823 CJ Alkmaar
t. 088 3100 410 • info@slimstehuisalkmaar.nl

SLIMMERE ZORG

 

                                          

Slimmere Zorg daagt mensen en organisaties uit om samen de zorg in Alkmaar anders te durven organiseren. Met inbreng van uiteenlopende zorginstanties, sociale organisaties, ZZPers, ICT-bedrijven, clienten en andere betrokken mensen en partijen zijn drie themas geformuleerd. Aan elk van deze thema's is vanuit Slimmere Zorg een oplossing gekoppeld, waarmee wordt gestreefd naar betere vormen van zorg en ondersteuning voor clienten. Met ondersteuning van de gemeente werken verschillende partijen binnen de drie themas samen aan betere zorg.

Elk thema op maat uitgewerkt

Per thema werken verschillende partijen aan een op maat gemaakt traject. Hierbij wordt input verzameld vanuit een brede achtergrond en een veelheid aan organisaties en (ervarings)deskundigen. Het innovatieteam van Slimmere Zorg faciliteert deze trajecten met leersessies, inspirerende ontmoetingen en informatieve bijeenkomsten. Daarnaast treedt het innovatieteam op als verbindende actor tussen beleid en uitvoering: met de juiste gesprekspartners aan tafel kunnen ideeen en ambities concreet worden uitgewerkt.

Like ons op Facebook Volg ons op Twitter © 2019 Het Slimste Huis Alkmaar - Privacystatement/AVG